Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Izjava o dostopnosti

Izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče Doma starejših občanov Kočevje, ki se nahaja na spletnem naslovu https://www.dsokocevje.si/

DSO Kočevje se zavezuje omogočati spletno stran https://www.dsokocevje.si/ v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18).

S spodbujanjem vključenosti in dostopnosti lahko vsem omogočimo enake možnosti za razvoj. Pomembno je, da se uporabnikom omogoči zaznavanje, razumevanje, navigacijo ter interakcijo s spletom. S tem namenom smo na spletni strani dodali nov vtičnik, ki ponuja funkcionalnosti, namenjene osebam z različnimi oblikami oviranosti.

Z vtičnikom obiskovalcem omogočamo, da prikaz spletišča prilagodijo svojim potrebam.

Obiskovalci spletne strani lahko:

  • spremenijo pisavo,
  • povečajo velikost besedil,
  • spremenijo kontrast barv na spletišču,
  • ustavijo premike.

Na spletni strani je dodana funkcionalnost z vtičnikom UserWay.org https://userway.org/ na stopnji AA (WCAG 2.0), ki je skladna s standardom SIST EN 301 549 V1.1.2, ki je zahtevan v ZDSMA in jih lahko uporabljajo osebe z različnimi oblikami oviranosti.

Stopnja skladnosti

Spletišče je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij  zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Zaradi nesorazmernega bremena za organ niso dostopna naslednja gradiva:

  • skenirani dokumenti v obliki PDF zapisa,
  • programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila),
  • različne kompleksne tabele s podatki,
  • organigrami,
  • videoposnetki, ki nimajo na voljo podnapisov,
  • vsebina v formatih, ki zahteva prenos in uporabo namenskih aplikacij.

Obvestila o primerih neskladnosti, zahtevah po informaciji ter vsebini, ki ne spada na področje uporabe Direktive sprejemamo na e-naslov tajnistvo@dsokocevje.si. Na obvestilo ali prošnjo bomo odgovorili v roku 8 dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov: gp.ijs@gov.si

 

Nadzor nad izvajanjem določb 5. do 8. člena Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij opravljajo inšpektorji za informacijsko družbo.

Ministrstvo za javno upravo

Inšpektorat za javni sektor

Tržaška cesta 21

1000 Ljubljana

gp.ijs@gov.si

www.ijs.gov.si

Priprava izjave o dostopnosti

Izjava je bila pripravljena 20. 06. 2022 na podlagi samoocene.