Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

O nas

Dom starejših občanov Kočevje - dom ostarelih

Občina Kočevje šteje približno 17.000 prebivalcev in je teritorialno prva največja občina v Sloveniji. Leta 1986 je bil ustanovljen Dom starejših občanov Kočevje, in sicer za dve upravni enoti (Kočevje in Ribnica). Dom nudi celodnevno oskrbo 174 stanovalcem.
V prostorih doma se izvaja vsakodnevno institucionalno varstvo starejših, zdravljenje in zdravstvena rehabilitacija, zdravstvena nega ter specialistična zdravstvena dejavnost. Za prebivalce Kočevja in bližnjo okolico nudi dom tudi dostavo kosil na dom. Za prebivalce Kočevja in bližnjo okolico nudi dom kuhane tople obroke po naročilu – dostava na dom poteka preko Jutra, zavoda za pomoč in nego na domu. (zavodjutro@siol.net)

 

Storitve, ki jih v domu izvajamo

Za namestitev v dom lahko zaprosijo državljani Republike Slovenije, ki imajo prebivališče na območju Republike Slovenije ter tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in so stari nad 65 let. 

  • Dom nudi osnovno, socialno in zdravstveno oskrbo.
  • V domu imamo domsko zdravnico, ki je zasebnica in dela v naši ambulanti ob torkih in petkih dopoldne. Redno prihaja zdravnik psihiater.
  • Fizioterapija je dejavnost, ki se ukvarja tako s posameznikom kot tudi z različnimi skupinami, katerih zdravje je ogroženo ali že prizadeto oziroma pri katerih je že motena funkcija sistemov.
  • Delovna terapija. V Domu starejših občanov Kočevje z različnimi pristopi in metodami dela vzpodbujamo stanovalce k aktivnemu življenju in jim nudimo primerno preživljanje prostega časa.

 

Puščica navygor