Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Projekti

 

KOMPETENČNI CENTER ZA RAZVOJ KADROV – KOC 3.0

V letošnjem letu smo se vključili v projekt Kompetenčnih centrov za razvoj kadrov (KOC) z namenom izboljšanja kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti naših zaposlenih. Odločitev za vključitev v KOC je investicija v znanje naših zaposlenih.

Program, ki bo trajal od leta 2019 do 2022 bomo naše zaposlene usposabljali interno in eksterno na sledečih področjih:

 • Zdravstvena nega
 • Psihologija staranja in psihosocialna problematika starostnikov
 • Legionelioze in obvladovanje okužb
 • Rehabilitacija
 • Gerontologija
 • Veščine vodenja
 • Socialne kompetence – sočutna komunikacija, obvladovanje konfliktov
 • Digitalizacija
 • Robotizacija in avtomatizacija
 • Prodajne veščine
 • Organizacijske kompetence in obvladovanje predpisov
 • Sodelovanje, timsko delo
 • Obvladovanje procesov, opreme in delovnih sredstev
 • Vodenje sistemov kakovosti
 • Prehrana in dietetika
 • Prostovoljstvo
 • Delovni pogoji – upravljanje s stresom, izgorelostjo in zdravjem pri delu
 • Paliativna oskrba
 • Demenca

Operacijo Kompetenčni centri za razvoj kadrov 2019-2022 sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Več o projektu si lahko preberete na povezavi https://kocas.si/
Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije: http://www.sklad-kadri.si/
Evropski strukturni in investicijski skladi: https://eu-skladi.si/