Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

DOM STAREJŠIH
OBČANOV KOČEVJE

Roška cesta 22
1330 KOČEVJE

Tel.št. : 01 893 02 22
Fax : 01 893 02 24

POVPRAŠEVANJE

Storitve

Področje zdravstvene nege in oskrbe

Zdravstvena nega in oskrba nudita stanovalcu pomoč pri doseganju fizičnega, psihičnega in socialnega dobrega počutja.

Zdravstveno negovalno službo sestavlja tim, v katerem sodelujejo bolniške strežnice, bolničarji, zdravstveni tehniki, diplomirane medicinske sestre, fizioterapevtka in delovni terapevtki. Naša osnovna dejavnost je pomoč posamezniku pri opravljanju življenjskih aktivnosti, ki jih ne zmore ali ne zna opraviti sam. Delo poteka po sodobnih metodah dela, ki temeljijo na novih spoznanjih s področja geriatrije in gerontološke zdravstvene nege.

Temelji zdravstvene nege so usmerjenost k starostniku in upoštevanju njegovih želja, kar nam omogoča celovito obravnavo.

V skladu s Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanj so stanovalci razvrščeni v štiri tipe zdravstvene nege.

 

Glede na potrebe in zmožnosti stanovalcev v Domu izvajamo 4 vrste oskrbe:

OSKRBA I - za stanovalce, ki ne potrebujejo neposredne osebne pomoči. Vključuje stroške osnovne oskrbe, in sicer nastanitev, prehrano, pranje, skrb za osebno higieno in uporabo vseh skupnih prostorov. 
OSKRBA II - za stanovalce z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami z manjšim obsegom potrebne pomoči. Poleg osnovne oskrbe vključuje še delno nego, pomoč stanovalcem pri zagotavljanju večine življenjskih potreb in nadzor.
OSKRBA III A - stanovalci s potrebo po zahtevni oskrbi. Poleg osnovne oskrbe vključuje še zahtevno dodatno nego, nadzor in varstvo nepomičnih, inkontinentnih ali kako drugače težje obolelih stanovalcev pri zagotavljanju vseh življenjskih potreb.
OSKRBA III B - stanovalci s potrebo po najzahtevnejši oskrbi. Poleg osnovne oskrbe vključuje še oskrbo najtežje prizadetih kategorij stanovalcev, ki za zagotavljanje ustrezne nege in oskrbe potrebujejo 24-urni nadzor in obvezno strokovno pomoč.

OSKRBA IV - stanovalci z zahtevnejšim dolgotrajnimi  težavami v duševnem zdravju (starostna demenca). Poleg osnovne oskrbe vključuje še delno ali popolno pomoč in spremljanje. Osnova za razvrstitev stanovalca v oskrbo IV je diagnoza zdravnika, specialista psihiatra.

Zdravniki

V domu imamo domsko zdravnico, ki je zasebnica in dela v naši ambulanti ob ponedeljkih in četrtkih dopoldne. Dvakrat mesečno pa je stanovalcem na voljo tudi specialist psihiater. V času odsotnosti domske zdravnice se po potrebi obrnemo na službo nujne pomoči v ZD Kočevje.

Fizioterapija

Za zdravo in aktivno življenje je psihofizična kondicija nepogrešljiva. Verjetno je zaradi tega želja vsakega posameznika dobro telesno in duševno zdravje tudi v pozni starosti. Ohranjanje prispeva k pozitivni samopodobi starostnika, zato je fizioterapija pomemben del v celostni obravnavi starostnikov v našem domu. Je široka in kompleksna in zahteva specifičen in prilagojen pristop. Izvaja jo fizioterapevt, ki s pomočjo vzgojnih in fizioterapevtskih metod vzdržuje, vzpostavlja ali pa izboljšuje psihofizične sposobnosti starostnika.

Program rehabilitacije se razlikuje glede na poškodbe in različne bolezni, ki skoraj praviloma spremljajo starostnika in so več ali manj specifične zanj.

V domu se izvajajo individualne in skupinske terapije po naročilu lečečega zdravnika ali specialista. 

Individualne terapije vsebujejo šolo hoje, učenje vstajanja in presedanja ter metode in tehnike kinezioterapije. Pri skupinski terapiji pa izvajamo vaje za boljšo gibljivost, moč, koordinacijo ravnotežje ter dihalne vaje in pri tem uporabljamo različne rekvizite. Spoznavamo tudi druge oblike rekreacije – balonanje, bobnanje, plesne koreografije,....

Večji del obravnav se izvaja v prostorih fizioterapije ali individualno po sobah v stavbi ali enoti po izdelanem urniku dela.

Za domom pa imamo tudi vadbeni park, ki nam omogoča izvajanje treninga vstajanja, prestopanja, premagovanja ovir in hoje tudi zunaj.

 

Delovna terapija

Naloga delovne terapije je omogočiti starostniku kljub okvaram, boleznim čim bolj samostojno opravljanje vsakodnevnih življenjskih aktivnosti, s tem je posameznik bolj zadovoljen, zdrav, kar pa pomeni večjo kakovost življenja. Pri starostniku upoštevamo ne samo primanjkljaj ampak tudi prepričanja, kulturo, veroizpoved, stališča in vrednote, vse to vtkemo v program delovne terapije. Stanovalec je aktiven član v oblikovanju delovno terapevtske obravnave. Posebnost delovne terapije je, da za obravnavo uporablja aktivnost, ki ima svoj namen.

 

Namenske aktivnosti delovne terapije so: 

 • dnevne aktivnosti,
 • aplikacija pripomočkov in adaptacija okolja,
 • gibalne aktivnosti,
 • kognitivna skupina,
 • možganska telovadba
 • aktivnosti s pomočjo živali,
 • literarne aktivnosti,
 • računalniške aktivnosti,
 • gospodinjske aktivnosti,
 • aktivnosti kreativnih terapevtskih tehnik,
 • aktivnosti drobnih terapevtskih tehnik,
 • trening motorike, senzorike in kognicije,
 • socializacijske aktivnosti

 Velik pomen je namenjen kvalitetnemu preživljanju prostega časa naših stanovalcev in skrbi za organizacijo kulturnih, družabnih dogodkov in povezovanje Doma z okoljem.

Animator v sodelovanju z delovno terapijo in drugimi službami v Domu zagotavlja, nudi in omogoča stanovalcem aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa. V ta namen organiziramo najrazličnejše družabne in kulturne prireditve ter aktivnosti, ki se jih stanovalci udeležujejo glede na svoje želje, potrebe ali predhodne izkušnje.

 

Dodatne dejavnosti doma 


Dom izvaja tudi dodatne dejavnosti, ki so namenjene stanovalcem in starejšim iz okolja, in sicer:

 • prehranjevanje v domu ali odnašanje obrokov
 • pranje, likanje perila in šivanje
 • frizersko dejavnost, ki jo izvaja zasebnica
 • pedikuro
 • izobraževalno in sprostitveno dejavnost, predavanja, delavnice
Puščica navygor